NON league
Model / Ryuko Suzuki / nonoka / Gakuto Uehara
Styling / Akihiko Matsufuji
Hair&Make-up / Natsuo
Photography / Hayato Niiya